Нова услуга - сепариране на отпаднали и пренесени номера от база данни!


Клиентска област

Моля, въведете Вашето потребителско име и парола.
Име:
Парола:
 

Услуги

Сайтът предлага следните услуги за малки, средни и големи фирми, обществени и политически организации и индивидуални потребители:
 

Изпращане на SMS съобщения

Чрез тях Вие можете:

  • да уведомите група дистрибутори за промени в цени или наличности на дадена стока;
  • да известите ваши постоянни или потенциални клиенти за нови стоки, услуги или промоции;
  • да съобщите за промени в работното време, смяна на местоположението на офиса ви, вашите телефони и всичко друго, което считате за важно;
  • да поздравите своите колеги, партньори и клиенти за някакъв празник;
  • и във всеки друг случай, който считате за важен за вашата работа и имидж. 

Контрол на изпратените съобщения и оставащия ви кредит

Чрез Вашата лична страница вие имате възможност да проверите колко от изпратените съобщения са получени от адресантите и да видите с какъв кредит за изпращане на нови SMS-и разполагате.

Изпращане в определен ден

Вие можете да поискате въведено от Вас съобщение да бъде изпратено в конкретен ден. Тази услуга не изисква допълнително заплащане. Необходимо е само да попълните специалното поле. 

Изпращане от наш администратор

Чрез тази услуга Вие можете периодично да изпращате съобщения до голям брой абонати с еднакъв за всички текст, но с различни за всеки данни (например стойност на месечната сметка и краен срок за плащането и). За целта се подава всекидневна информация  от клиента с текста, данните и номерата, до които той трябва да се изпрати. Нашият оператор ще обработи данните и ще ги изпрати вместо Вас. Тази услуга се изпълнява по предварително сключен договор. 

Проверка на база данни за пренесени и отпаднали номера

Услугата е насочена към фирмите, наши клиенти, опериращи с големи бази данни от номера. Целта е да се открият в базата данни такива, които са пренесени или закрити.Пренесените номера се включват в наша база данни и при следващо изпращане на съобщение към тях то се получава.Тя се състои в следното:

  • ръчно претърсване на изпратените пакети за номера със статус "Не е получено" и "Не е получено-П";
  • формиране на отчет за пренесени и отпаднали (закрити) номера;
  • изпращане на отчета на мейл адреса на заявителя.

Услугата се извършва с писмена заявка на мейла на сайта: info@bsms.bg . За всеки открит номер се заплаща (или отнема от сметката) цената на 2 SMS, според последния закупен пакет.

Интернет страници от 123.bg